U Srbiji traže smrtnu kaznu nakon monstruoznog slučaja, kako će reagirati nadležni u BiH?

Drastično pooštravanje kaznene politike u Srbiji nakon silovanja i ubistva trogodišnje Anđe

Sudbina Smaje Ćesira, zlostavljanog četverogodišnjaka kojeg su zvjerski ubili očuh i majka, kobni plač četveromjesečnog djeteta koji je prekinut tako što ga je otac bacio na fotelju nakon čega je beba zauvijek utihnula, tragičan kraj 15-godišnje Tijane Jurić, žrtve lokalnog mesara, srceparajuća sudbina trogodišnje Anđeline kojoj je bezbrižno djetinjstvo prekinuo monstrum iz komšiluka s kojim se igrala….

Ove priče potresle su region, no, nažalost, one su samo neke od njih bezbroj u kojima su žrtve nevina i nemoćna djeca.

Koordinirano djelovanje

Nakon posljednjeg slučaja koji se desio u okolini Zaječara kada je monstrum Vladica Rajković silovao i na najgori način život oduzeo trogodišnjoj Anđi, Vlada Srbije reagirala je i u narednim danima inicirat će da se promjene zakonske odredbe koje se tiču nasilja nad djecom i ženama, a kojima bi se drastično pooštrila kaznena politika.

Kako je rekao premijer Srbije Aleksandar Vučić odlučeno je da se zakonski propisi dramatično pooštre i da se uvede snažnija krivično – pravna odgovornost, ali i snažnija prekršajna odgovornost. Istaknuto je da će kazne biti mnogo oštrije, ali bit će i mnogo bolje koordinirano djelovanje tužilaštva, pravosudnih organa, policije, svih onih koji u tom lancu treba da pruže najbolje moguće rezultate.

Iako je veliki broj bio onih koji su nakon ovog užasavajućeg zločina tražili da se vrati smrtna kazna u Srbiji, stručnjaci, a i sam Vučić odgovorili su da je pogrešno na nasilje odgovarati nasiljem.

No, evidentno je da je blaga kaznena politika u regionu,ali i u BiH utjecala na veliki broj užasavajućih slučajeva ubistava i zlostavljana maloljetnika, a također nije obeshrabrila ni eventualne počinitelje.

Kako je za „Avazov“ portal rekao ministar pravde BiH Josip Grubeša nikako se ne smije zanemariti porast  nasilja nad ženama i djecom koje ima tendenciju rasta zadnjih godina. Tu se prije svega misli na seksualno nasilje, pri čemu treba imati naumu da ovaj vid nasilja nije jedini i izolovani  pojavni oblik ovog teškog kaznenog djela, koji  u ozbiljnoj mjeri narušava sigurnosni, ali i društveni i demokratski  aspekt BiH.

– Sprečavanje takve vrste nasilja mora biti jedan od ključnih ciljeva za garantiranje zaštite temeljnih ljudskih prava. Jedan od preduvjeta je zakonska regulativa, a drugi je promjena svijesti društva kroz različite oblike edukacije. Ovdje prije svega mislim na one koji rade na takvim predmetima, da takvim predmetima pristupaju sa posebnom pažnjom ali i žurnošću i odgovornošću  koju takvi predmeti zahtjevaju – rekao je Grubeša.

Entitetski zakoni

U cilju adekvatnog odgovora na ovaj problem usvojeni su entitetski zakoni o zaštititi od nasilja u porodici i strategije.

– Što se tiče zakonodavstva entiteti i Brčko distrikt BiH su donijeli posebne propise iz ove oblasti, što znači da je nasilje u porodici, kao jedan od najvećih izazova bh. društva, problem je koji je izašao iz privatne u javnu sferu – kazao je Grubeša.

Kako ova pitanja nisu regulirana krivičnim zakonodavstvom BiH, odnosno nisu u isključivoj nadležnosti BiH, ministarstvo pravde nije radilo analizu kaznene politike za ova krivična djela, pa time je teško reći da li kaznena politika ima svrhu prevencije i odvraćanja ili možda treba pooštriti propisane kazne za ova djela.

– Mislim da je ovo pitanje stvar šire društvene zajednice  koja bi  tome trebala pristupiti na sustavan i cjelishodan način, pogotovo ako se ima u vidu da su pored seksualnog nasilja nad ženama  i djecom, sve prisutniji slučajevi vršnjačkog nasilja,  a nisu isključeni ni drugi teži slučajevi (naprimjer navođenje na prostituciju i iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, prosjačenje ili drugi slični ovima). Uvjeren sam da od slučajeva koji su poznati javnosti, mnogo je više onih koji se kriju i koji se, otkriju tek mnogo kasnije ili nikako – istakao je ministar Grubeša.

Posebnu pažnju trebaju obratiti zdravstveni radnici

Ministar Grubeša naglasio je da je bitno da svi ostali faktori u društvu pristupe na odgovoran način i da pojave zlostavljanja djece i žena tretiraju na način kako one to već zavrjeđuju i da ih naravno oštro osuđuju.

Posebnu pažnju, prema ministrovim riječima, trebaju obratiti zdravstveni radnici koji, nekad imaju najbolji način da prepoznaju žrtve te vrste nasilja i da im pruže ruku ohrabrenja kako bi nasilnike prijavili, ali i da bi psihički prebrodili ovakvu traumu.

(Avaz.ba)

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *