Otvoreno pismo Miloradu Dodiku – Zbog čega ste Vi druže Mile tako dvolični?

ZVORNIK – Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je 21.4.2017.g. u Banjaluci da je „Alumina“ najvažniji privredni resurs zvorničkog kraja i da je u slučaju ovog poduzeća ogorčen zbog rada pravosuđa koje je u funkciji kriminala i lopovluka, a ne društva i radnika.”

U Zvorniku se ovih dana (op.a. opravdano) dešava „događanje naroda” pa je 2.500 radnika ALUMINE, BOKSITA I RUDNICI STREBRENICA izašilo na prosvjede 21.4.2017.g. u Zvorniku.

UGDAU DIF U BIH pita g. DODIKA:

Da li Vam je jasan transparent koji su 2.500 radnika „ALUMINE”, „Boksita” i Rudnicima Srebrenica 21.4.2017.g. imali u Zvorniku a glasi:
„NE MOŽE NAM NIKO NIŠTA – BRAJKO – DOK NAS VODE MILE I RAJKO.”
(op.a ovaj transparent je jasno upozorenje da i radnici imaju svog VOĐU).

Da bismo Vam objasnili značaj ovog transparenta i opravdali prosvjed radnika, SET UGDAU DIF U BIH daje slijedeće pojašnjenje za nazakonite postupke – ZAKLJUČAKE: Željke Cvijanović od 13.1.2016.g. i Tatjane Vranjković od 20.1.2016.g. a vezani su za ALUMINU d.o.o. Zvornik i nezakonito kažnjivo (krivično djelo) ponašanje suca Suda u Zvorniku g. Jelena Todorović koja 12.4.2017.g. izdaje Riješenje broj 570 Ps 122 356 17 po kome se blokiraju računi ALUMINE. (Školski primjer krivičnog djela po članu 371. stva 1 KZRS i slijedi KRIVIČNA PRIJAVA i prijava VSTV) a u čemu se ovo sve ogleda slijedi u nastavku.

UGDAU DIF U BIH ima svoj SET – Samostalnu Ekspertni Tim koji prati i analizira događaje u BiH a koji su vezani za primjenu KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA u društvima zbog poboljšanja još boljeg i uspješnog poslovanja kakvo je i PD ALUMINA d.o.o ZVORNIK.

prosvjed-zvornik24042017

(A.) PRVI ZAKLJUČAK Vlade RS br. 04/1-012-2-6/16 od od 13.1.2016.g. u potpisu – Željka Cvijanović u kojem se spominje samo Član 43. stav 7. Zakona o Vlade Republike Srpske!!

Kada je FG BIRAČ ad Zvornik u stečaju dobilo ZAKLJUČAK od Vlade RS br. 04/1-012-2-6/16 od od 13.1.2016.g. u potpisu – Željka Cvijanović u kojem se:

– u točki 2. zadužuju predstavnici povjerilaca – Porezna uprava RS, Ministarstvo financija, fondovi i javna poduzeća i s tim u vezi i ostali povjerioci da Skupštini povjerilaca Fabrike Glinica Birač a.d. – u stečaju pokrenu incijativu za smjenu člana Upravnog odbora ALUMINE d.o.o Zvornik MILE MATIĆA i da umjesto istog predlože Zorana Stevanovića. (neprovjereno op. a. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović je rođen 1965. godine u Trnovici, mjestu kod Zvornika. Sa suprugom Nadom ima sinove Gvozdena i Nikolu. Diplomirao je 1989. godine na Građevinskom fakultetu u Sarajevu.)

– a točkom 3. istog zaključka se: Zadužuju predstavnici povjerilaca iz točke 2. da o pokrenutoj incijativi što prije obavjeste stečajnog upravnika, stečajnog sudiju, i odbor povjerijlaca te da u skladu s tim poduzmu potrebne aktivnosti.

(B) DRUGI ZAKLJUČAK od 20.1.2016.g. koji je potpisala Tatjana Vranjković – predsjednik odbora povjerilaca, i koji se ne poziva ni na jednu odredbe Zakona o stečaju RS.

• Kada smo vidjeli i taj zaključak g. od 20.1.2016.g. (op.a. ekspresno urađen – sedam dana od Zaključa vlade RS???) i koji je potpisala Tatjana Vranjković – predsjednik odbora povjerilaca,

UGDAU DIF U BIH je već tada bilo jasno da se „Alumini” d.o.o. Zvornik sprema „crni” scenarij u režiji egzekutora koji su i glavni krivci nastalog stečaj u FG BIRAĆ AD ZVORNIK jer su oba zaključka POLITIČKE prirode a ne ZAKLJUČCI koji se donese po ZAKONU O Vladi RS (Sl. Glasnik RS br. 118/ 08) i ZAKONU O STEČAJU REPUBLIKE SRPSKE (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 16/16.)

Da bismo čitateljima ovog otvorenog pisma upućenog MILORADU DODIKU, bili jasniji neophodno je citirati slijedeće članove Zakona i stoga ih molimo da pažljivo to pročitaju da bi se uvjerili da su oba navedena ZAKLJUČAKA političke priprode jer su ne utemeljena u Zakonu:

Član 43. stav 7. Zakona o Vlade Republike Srpske koji glasi:

(7) Zaključkom se utvrđuju stavovi Vlade prema pitanjima unutrašnje organizacije, metoda rada i odnosa u Vladi, i o drugim pitanjima iz nadležnosti Vlade o kojima se ne odlučuje drugim aktima.

U ZAKONU O STEČAJU REPUBLIKE SRPSKE (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 16/16) u članun 64 definisano je:

Član 64.
Organi stečajnog postupka su: stečajni sudac, stečajni upravnik, skupština povjerilaca i odbor povjerilaca.

Član 65. stav 1. ZSRS: propisano je što radi Stečajni sudac.

Član 73. ZSRS: propisane su obaveze stečajnog upravnika (u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom FG BIRAČ ad u Stečaju).

Član 76. stav 1, 2, i 3, ZSRS: definisana je Skupština povjerilaca kao največl organ stečajnog postupka.

Član 78. ZSRS: propisani su zadaci odbora povjerilaca,

PITANJE I ZA ŽELJKU CVIJANOVIĆ I ZA TATJANU VRANJKOVIĆ kao potpisnice SPORNIH I NE ZAKONITIH ZAKLJUČKA:

Imenovane gospođice/gospođe u kojem od navedenih članova Zakona, vidite uporište za Vašim pravom da možete takve nakardne/nezaknite ZALJUČKE i donjeti??? – odgovor je NI U JEDNOM od navedenih čanova Zakona!!!!, jer adrese na koje se pozivate su vezane za FG BIRAĆ a.d. U STEČAJU a ALUMINA d.o.o. nije u stečaju i ovlasti u tom društvu ima isključivo i samo Stečajni upravnik gospodin Lazo Đurđević jer je to regulirano po članu 105. ZAKONA O STEČAJU REPUBLIKE SRPSKE:

Član 105. ZSRS

Otvaranjem stečajnog postupka prava stečajnog dužnika da upravlja i raspolaže imovinom koja pripada stečajnoj masi, kao i prava organa stečajnog dužnika, prokuriste, zastupnika i punomoćnika stečajnog dužnika prelaze na stečajnog upravnika.

Što znači da stečajni upravnik g. LAZO ĐURĐEVIĆ može sam da smjeni/imenuje ne samo g. MILU MATIĆA nego i sve članove Upravnog odbora ALUMINE d.o.o. a ON to neće uraditi jer su MILE MATIĆ i Upravni odbor ALUMINE na pravom putu bussinesa.

(C) I najgore a što je evidentno KRIVIČNO DJELO kažnjivo po članu 371 stav 1. KZRS i do 3 godina zatvora a to je ne poštivanje RIJEŠENJA OKRUŽNOG SUDA BANJA LUKA broj 570 Ps 122356 17 Ps od 12.4.2017.g.

U tom RIJEŠENJU postoji alibi da su ova „dešavanja naroda” u ZVORNIKU izazvana pod utjecajem nezakonitog Riješenjua suda u Zvorniku (sudija g. Jelena Todorović) i pod kontrolom SNSD jer je nemoguće da postpajuči sudija u Sudu ZAVORNIKU g. Jelena Todorović „ispuni želju” GORDANU Pavloviću tj. „PAVGORDU” d.o.o. Foča i da se blokira račun ALUMINE a OKRUŽNI SUD BANJA LUKA ODREDIO PRIVREMENU MJERU OBEZBJEĐENJA i zabranio protivniku predlagača „Pavgordu” da predzima radnje naplate…itd. i u tri točke tog RIJEŠENJA sve je rečeno što daje pravo za prosvjede i podnošenje Krivične prijave protiv: 1. g. Jelena Todorović i 2. Gordana Pavlovića.

Kada smo 15.6.2016.g. vidjeli Zakonsku i ljudsku i hrabru odluku g. MILE MATIĆE da je izjavio: „Napao sam osinjak i onemogućio ozbiljne zloupotrebe u “Alumini” i u borbi za fabriku stekao neprijatelje koji me i danas ugrožavaju. Pojedinci su čak pokušali i da me fizički napadnu, podnose lažne krivične prijave, jer sve što sam radio bilo je zakonito“, očekivali smo „svaki čas” dan „crnog scenarija” za ALUMINU.

Pratili smo zbivanja u ALUMINI d.o.o. i u nastupima Upravnog odbora Alumine i kada smo se uvjerili da sud u Zvorniku Sudac g. Jelena Todorović ne poštuju RIJEŠENJE Okružnog privrednog suda u Banjaluci, u kojem je navedeno je da se „Pavgordu“ nalaže da obustavi sve radnje poduzete u cilju naplate, a po ugovorima o zalogu na pokretnim stvarima koji su još 2012. godine potpisali AB Ukio banka BANKAS Kanuas Litvija i „Alumina“, i kada smo saznali da je vlasnik PAVGORDA g. Gordan Pavlović i (jako upitna) Ukio banka iz Ukrajine potpisali u Viljnusu u novembru 2014.g. Ugovor po kojem se potraživanje “Ukio banke” u iznosu od 85,6 milijuna eura, otkupljuje za 6,4 milijuna eura („niđe veze”) i po riječima advokata Riste Kojića su potraživanja “Ukio banke” apsolutno sporna, onda smo imali razlog da ovo i napišemo i da pripremimo Krivičnu prijavu protiv činioca kaznenog djela u skladu sa članom 371. stav 1. KZRS.

Kada se sve napred navedeno uzme u obzir vidi se koliko je stradalo KORPORATIVNO UPRAVJANJE u kompanijama u RS, jer je nashvatljivo i ne zakonito da se ovako ponašaju u Sudu u Zvorniku /SNSD/ a da zaboravljaju značaj JAVNOG INTERESA u koji spada i ALUMINA d.o.o. ZVORNIK jer ima konstantan razvoj novih proizvoda sa težnjom ka postizanju visokog nivoa kvaliteta usluge i proizvoda, stabilizacija postojećeg i osiguranje novog tržišta, stvaranje nove vrijednosti, ispunjavajući pritom zahtjeve kupaca, suština je strategije kompanije Alumina doo, i da Kompanija trenutno izvozi preko 95% svojih proizvoda u zemlje EU, Bliskog Istoka, Azije, Sjeverne Afrike, SAD, itd.

Onda je sve potupno jasno da radnici Alumina d.o.o. Zvornik opravdano štrajkuju i da Vlada RS se trudi svim silama da i u Alumini d.o.o. uvede svoj rezon koji je imala u FG Birać a.d. prije stečaja.

I zato radnici ALUMINE i Boksita” iz Milića, i Rudnika Srebrenica, glavu gore niste sami u ovoj borbi.

OHR je dobio pismo za ovaj dogadjaj i VP Valentin Inzko će uskoro morati da Vas podrži jer i u Federaciji BiH su isti problemi.

Gospodine MILE MOTIKA imate odličan novi korak u izjavi:

“Nećemo se razići dok nam račun ne odblokiraju, a ako bude trebalo prosvjede ćemo radikalizovati, ne samo u Zvorniku, nego i u Banjaluci. Za to ima spremnosti i u kompaniji `Boksit` i Rudnicima Srebrenica”, jer:

DVOLIČNOST MILORADA DODIKA SE OGLEDA U IZJAVI:

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas (21.4.2017.g.) u Banjaluci da je „Alumina“ najvažniji privredni resurs zvorničkog kraja i da je u slučaju ovog preduzeća ogorčen zbog rada pravosuđa koje je u funkciji kriminala i lopovluka, a ne društva i radnika.” Da se čovjek nasmije ili da pukne od muke, jer za kriminal i lopovluk u FG BIRAČ ad Zvornik i „ptice na grani” znaju ko je radio.

– g. Dodik zašto niste reagirali i 13. siječnju 2016.g. kada je Željka Cvijanović potpisala Zaključak i po kojem zaključku traži da se smjeni vrlo uspješanog direktora ALUMINE g. Mile Matić??,

– g. Dodik zašto niste reagirali i 20. siječnju 2016.g. kada je predsjednik odbora povjerilaca g. Tatjana Vranjković potpisala Zakljućak i po kojem zaključku se traži od stečajnog suca da se smjeni vrlo uspješnog direktora ALUMINE g. Mile Matić, i da se umjesto njega imenuje načelnik Opštine Zvornik Zoran Stevanović odani kadar SNSD??,

– g. Dodik zašto niste reagirali kada Fočansko poduzeće „Pavgord“ d.o.o FOČA tj. Gordan Pavlovića, je prošlog tjedna blokiralo račune „Alumine“ a nije smio, što će dokazati tužiteljstvo RS??,

– g. Dodik zašto niste reagirali kada Fočansko poduzeće „Pavgord“ tj. Gordan Pavlovića uputilo 21.4.2017.g. pismo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u kojem nudi kompromis tj. uslov da će deblokirati račun ALUMINE ali da postane vlasnik ALUMINE, kada je Vaš Ministra iz Vlade RS g. Antona Kasipovića može da iskoristu svoje ovlasti i riješi problem u ALUMINI,

– g. Dodik zašto niste reagirali kada Fočansko poduzeće „Pavgord“ tj. Gordana Gordan Pavlović ne poštuju Sud u Banja Lulkici a ON se obraća Vama – “niđe veze”.

– g. DODIK Vi ste na mitingu „SRCEM ZA SRPSKU” u Banja Luci 14.5.2016.g. pjevali gromoglasno „NE MOŽE NAM NIKO NIŠTA, JAČI SMO OD SUDBINE, MOGU SAMO DA NAS MRZE ONI ŠTO NAS NEVOLE…”, a radnici ALUMINE i Boksita” iz Milića, i Rudnika Srebrenica nose parolu: „NE MOŽE NAM NIKO NIŠTA – BRAJKO – DOK NAS VODE MILE I RAJKO.” Dali Vas to zabrinjava…???

I „narod zna” da u Alumini nema Bakira Izetbegovića, da možete njega prozvati za nezakonito Riješenje o blokadi računa ALUMINE, nego je u pitanju grad ZVORNIK i vlast u njemu a to je SNSD i to je razlog što sve ovo i pišemo i javno Vam se obraćamo i s toga pošaljite ODMAH Ministra pravde iz Vlade RS g. Antona Kasipovića da iskoristi svoje ovlasti i riješi ovaj problem u ALUMINI je u buđetu Zvornika i u RS nedostajt će KM ako ALUMINA nastavi da bude blokirana.

NE BUDITE DVOLIČNI G. DODIK, „NAROD ZNA” DA JE IZVODLJIVO PO ZAKONU DA SE DEBLOKIRA NEZAKONITA BLOKADA RAČUNA ALUMINE I ZATO VAM ONAKVE PAROLE SE I PIŠU: „NE MOŽE NAM NIKO NIŠTA – BRAJKO – DOK NAS VODE MILE I RAJKO.”

SET – Samostalni Ekspertni Tim UGDAU DIF U BIH

Autor: Dnevno.ba
 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *