Koliko je i zašto Federacija BiH ekonomski jača od Republike Srpske?!

Kompanije u FBiH su uspješnije od onih koji su u Republici Srpskoj smislu profitabilnosti (58% veći ROE), stabilnosti (11% veći omjer finansiranja kapitala) i efikasnosti (65% veći koeficijent obrta imovine).

U odnosu na ukupnu površinu BiH, približno ekvivalentni entiteti BiH imaju različite ekonomske pokazatelje.

FBiH je ekonomski jači entitet od Republike Srpske, a kompanije u FBiH nadmašuju one iz RS po pitanju efikasnosti, stabilnosit i profitabilnosti.

Trgovina na prvom mjestu, a zatim proizvodnja su najvažniji sektori oba entiteta. Ključnu ulogu u FBiH ipak igra trgovina, dok je generalno razlika u sektorima manja nego u Srpskoj.

Ekonomski razvoj i doprinos pojedinih kantona u FBiH i regija u RS je veoma varijabilna i usko je povezana sa fokusom na određenu privrednu granu.

Razlike između FBiH i RS – na osnovu finansijskih podataka iz 2015.

Iako je ukupna veličina oba entiteta slična, FBiH je ekonomski jača. Prema brojkama iz 2015. FBiH je upravljala sa 59% ukupne aktive BiH, generisala 70% ukupnih prihoda u BiH i 72% ukupog profita BiH.

Što se tiče trenda može se utvrditi da su ukupni prihodi FBiH u 2015. godini u odnosu na 2014. povećani za 5,3%, a u RS za 1,2%.

Kompanije u FBiH su uspješnije od onih koji su u RS smislu profitabilnosti (58% veći ROE), stabilnosti (11% veći omjer finansiranja kapitala) i efikasnosti (65% veći koeficijent obrta imovine).

Na bazi ukupnih prihoda ostvarenih u 2015. godini, trgovina i proizvodnja su glavni sektori u oba entiteta. U FBiH trgovina ima 47% udjela, a proizvodnja 22% (zajedno 69%). U RS trgovina zauzima 36% udjela, a proizvodnja 26% (zajedno 62%).

Analiza privrede Federacije BiH

Ekonomiju BiH čini oko 33.000 d.o.o. kompanija i d.d. koje upravljaju sa 97 milijardi KM imovine, generišu 58 milijardi KM prihoda i više od 2,2 milijarde KM dobiti u 2015. godini.

Federacija BiH, prema brojkama iz 2015. posjeduje 59% ukupne imovine u BiH, ostvarila je 70% ukupnih prihoda u BiH i 72% ukupne dobiti BiH.

Na temelju ukupnog prihoda u 2015. godini, trgovina sa 47% i proizvodnja sa 22% udjela su glavne privredne djelatnosti FBiH ali i oba entiteta.

Trend pokazuje da je ukupni prihod u FBiH u 2015. godini u odnosu na prethodnu povećan za 5,3%.

Prosječni povrat na kapital (ulaganja) (ROE) iznosio je 4,9%, a prosječni koeficijent obrta imovine iznosio je 60%.

Sarajevski i Tuzlanski kanton su prema svim pokazateljima ekonomski najjači kantoni u FBiH. Kanton Sarajevo zaostaje u odnosu na prosjek FBiH u smislu ekonomske učinkovitosti i profitabilnosti, dok je Tuzlanski kanton iznad prosjeka.

Analiza privrede Republike Srpske

U RS, dvije najveće privredne regije u svim oblastima su Banja Luka i Bijeljina. Obje su i iznad prosjeka Republike Srpske kada je u pitanju profitabilnosti, stabilnosti i učinkovitosti njihovih preduzeća.

Izvor : Saff.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *