Svako peto dijete vjeruje da su riblji štapići napravljeni od pilećeg mesa

Sir nastaje od biljaka, paradajz raste pod zemljom, a riblji štapići su napravljeni od piletine, bili su neki od dječijih bisera kada su u anketnom upitniku trebali odgovoriti odakle dolazi hrana.

Trećina ispitane djece od pet do sedam godina misli da sir proizvode biljke, a ne životinje, dok jedno od četvero učenika od osam do jedanaest godina misli isto.

Zanimljivo je i da 22 posto djece manjeg uzrasta i 13 posto starijih učenika vjeruje kako tjesteninu proizvode životinje.

Istraživanje je također pokazalo kako je trećina ispitivane djece uzrasta od 11 do 14 godina i 28 posto onih od 14 do 16 godina reklo kako pokušava slijediti zdrav način ishrane, dok je 48 posto starije djece reklo kako se i ne pokušava zdravo hraniti.

Istraživanje je provela Britanska nutricionistička fondacija među 5.040 djece u Velikoj Britaniji.

“Škole i porodice mogu i treba da rade zajedno i educiraju djecu te ih moraju podržati u njihovom nastojanju da se zdravije hrane”, rekao je Roy Ballam, direktor Fondacije.

Related posts

Leave a Comment